Poczucie trudności, obecność konfliktów i kryzysu, intensywne przeżywanie uczuć i emocji mocno utrudniają lub uniemożliwiają szybką i zadowalającą poprawę jakości życia. Źródła problemów i motywy działań, oprócz aktualnych wydarzeń często mające swe korzenie w przeszłości, niejednokrotnie uporczywie wracają i zdają się być doświadczane ponownie i w podobny sposób. Konsultacje z psychoterapeutą pozwalają na analizę swej sytuacji życiowej, określenie świadomych i nieświadomych źródeł przeżywanych trudności i problemów oraz określenie możliwych i optymalnych sposobów poradzenia sobie. Daje to możliwość lepszego poznania siebie, zrozumienia relacji z otoczeniem oraz zdobycia realnego wpływu na trwałą zmianę w postaci uwolnienia się od cierpienia i osiągnięcia większej satysfakcji w życiu.

Psychoterapia indywidualna

pozwala dotrzeć do źródeł przeżywanych trudności i problemów, towarzyszy w analizowaniu świadomej i nieświadomej rzeczywistości, pomaga ją zrozumieć i wspiera pracę nad zmianą. Psychoterapia krótko lub długoterminowa to proces w którym wspólnie uczestniczą pacjent i psychoterapeuta umożliwiający poprzez rozmowę, przeżywane emocje oraz relację terapeutyczną w bezpiecznych i pełnych dyskrecji warunkach głębiej poznać siebie, zrozumieć istotę problemów i odzyskać lub zwiększyć satysfakcjonujący wpływ na swe życie.

Konsultacje psychologiczne

to kilka sesji z psychologiem służących diagnozie zgłaszanych trudności. Psychoterapeuta poznając świat pacjenta i obraz problemów przedstawia ich rozumienie oraz proponuje możliwe formy pomocy, pacjent zaś ma możliwość poznania warunków i metod pracy oraz doświadczenia atmosfery jaką niesie psychoterapia.

Psychoterapia grupowa

odbywa się w małej, kilkuosobowej grupie o charakterze zamkniętym. Psychoterapeuta, swobodna rozmowa, analiza relacji i kontaktu miedzy uczestnikami terapii przy ich aktywności i wzajemnym wsparciu pozwala na poznanie swych trudności, zrozumienie oraz pracę nad poradzeniem sobie w kierunku poprawy jakości życia i uzyskania trwałej zadowalającej zmiany.

Pomoc rodzinom osób z problemami psychicznymi

rodzina borykająca się z problemem zaburzeń czy choroby psychicznej (np. depresja, uzależnienie, anoreksja) przeżywa ciągły stres, poczucie zagubienia czemu towarzyszą bezradność i poczucie bezsilności. Psycholog oferuje pomoc i wsparcie, przedstawia możliwe formy działania i dostępne metody lepszego radzenia sobie, także poprzez umiejętne wsparcie psychoterapii członka rodziny.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress